Vilkår og betingelser

Vennligst kontroller bekreftelsen etter at bestillingen er fullført. Det er leietakers ansvar å se til at datoer og andre opplysninger er riktig. Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredje part og oppbevares ifølge norsk lov. Du må være minimum 16 år for å reservere rom hos Smartrom (Aktiv Drift Norge AS).


BETALINGSBETINGELSER:
Betaling for oppholdet gjøres i sin helhet ved booking. Smartrom (Aktiv Drift Norge AS) er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner som utføres gjennom denne nettsiden.

AVBESTILLING:
Avbestilling skal skje skriftlig eller muntlig til hotellet av den som er ansvarlig for bestillingen.
 
Avbestillingen er gyldig når gjesten mottar skriftlig bekreftelse fra hotellet. Ved avbestilling 48 timer eller mindre før ankomstdagen beholder hotellet hele bestillingssummen. Dette gjelder også dersom gjesten ikke dukker opp. Innbetalt beløp refunderes innen 14 dager ved avbestilling innenfor hotellets regler.

ANSVAR UNDER OPPHOLDET:
Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i og i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade oppstår. Leietaker er erstatningspliktig overfor utleier for tap og skade som påføres bygning og/eller inventar. Leietaker plikter å betale utleier for ekstrakostnader som skyldes leietaker eller medreisendes atferd. Dette omfatter tilkalling av vaktpersonale, opprydding, bråk eller hærverk.

 

ENGLISH BELOW:
 

TERMS AND CONDITIONS


Please check the booking confirmation and ensure that the arrival and departure dates are correct, aswell as other information. It is your responsibility that the dates are correct. Customer data is not shared with / sold to a third party and is stored according to Norwegian law. You must be a minimum of 16 years old to book a room at Smartrom (Aktiv Drift Norge AS).

PAYMENT:
Payment is due in full upon booking. Smartrom (Aktiv Drift Norge AS) is responsible for credit card transactions made through this website.

CANCELLATION:
Cancellation must be made to the hotel by the person responsible for the order. Cancellations are valid when the guest receives written confirmation from the hotel. If canceled 48 hours or less before the day of arrival the hotel retains all the booking amount. This also applies if the guest does not show up.
Amount paid will be refunded within 14 days if canceled within our rules.

RESPONSIBILITIES:
The guest is fully responsible for any damage to the accommodation and its contents if the guest, or another person with access to the accommodation, behaves in a negligent or careless manner. The guest must follow the rules of conduct, instructions and stipulations that apply for accommodation. The guest is not permitted to allow more people to stay overnight in the accommodation.